ՍԱԿԱԳՆԵՐ

Թվային ընդունիչների տեղադրման սակագներ՝ (բոլոր թվերը ներարյալ ԱԱՀ)

Քաղաքներում     - միացման վարձ -3500դրամ,
                                - ամսավճար 2200 դրամ- 66 հեռւստաալիք և 4 ռադիոալիք,
                                - ամսավճար լրացուցիչ 50 ալիք (այդ թվում HD)-500դրամ ,
Համայնքներում   - միացման վարձ - 3500դրամ,
                                - ամսավճար- 2000 դրամ -66 հեռուստաալիք և 4 ռադիոալիք,
                                - ամսավճար լրացուցիչ 50 հեռուստաալիք (այդ թվում HD)-500դրամ ։

ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ


«Արցախկապ» ՓԲԸ կողմից գովազդների տեղադրման
 
1. «ՌԴ» 1-ին ալիք, ՌԴ «Ռոսիա1» և  «ՆՏՎ» հեռուստաալիքներում գովազդային տեսահոլովակների տեղադրման սակագին
Հոլովակի տեղադրում - 4 000 դրամ (շաբաթվա բոլոր օրերին, բացի կիրակի օրից, ժամը 10:00-ից մինչև 23:00, օրական 12 անգամ) 

Գործում են զեղչեր՝ 

3 ամիս ցուցադրման դեպքում՝ 15% 
6 ամիս ցուցադրման դեպքում՝ 30%
1 տարի ցուցադրման դեպքում՝ 50%

2. «ՌԴ» 1-ին ալիք, ՌԴ «Ռոսիա1» և  «ՆՏՎ» հեռուստաալիքներում «Հայտարարություններ» ենթաբաժնում հայտարարությունների տեղադրման սակագին
Հայտարարություններ - 2 400 դրամ (շաբաթվա բոլոր օրերին, բացի կիրակի օրից, ժամը 16:00-ից մինչև 23:00, օրական 6 անգամ) 

3. «ՌԴ» 1-ին ալիք, ՌԴ «Ռոսիա1» և  «ՆՏՎ» հեռուստաալիքներում «Վազող տող» ենթաբաժնում           հայտարարությունների տեղադրման սակագին
    Վազող տող - 1 բառի գինը 10 դրամ (շաբաթվա բոլոր օրերին, բացի կիրակի օրից, ժամը 10:00-ից մինչև 23:00,     օրական 12 անգամ):


Հայտերն ընդունվում են շաբաթվա բոլոր օրերին, բացի կիրակի օրից: