ՍԱԿԱԳՆԵՐ

Թվային ընդունիչների տեղադրման սակագներ՝ (բոլոր թվերը ներառյալ ԱԱՀ)

Քաղաքներում     - միացման վարձ -3500դրամ,
                                - ամսավճար 2200 դրամ -72 հեռւստաալիք, որից 52 հեռուստաալիք վճարովի,              
                                  20 հեռուստաալիք և 3 ռադիոալիք անվճար,
                                - ամսավճար 500դրամ- 38 լրացուցիչ հեռուստաալիք (այդ թվում HD)
Համայնքներում   - միացման վարձ - 3500դրամ,
                                - ամսավճար- 2000 դրամ -72 հեռուստաալիք, որից 52 հեռուստաալիք վճարովի,
                                 20 հեռուստաալիք և 3 ռադիոալիք անվճար,
                                - ամսավճար 500 դրամ- 38 լրացուցիչ հեռուստաալիք (այդ թվում HD) ։

ԳՆԱՑՈՒՑԱԿ


«Արցախկապ» ՓԲԸ կողմից գովազդների տեղադրման
 
1. «ՌԴ» 1-ին ալիք, ՌԴ «Ռոսիա1» և  «ՆՏՎ» հեռուստաալիքներում գովազդային տեսահոլովակների տեղադրման սակագին
Հոլովակի տեղադրում - 4 000 դրամ (շաբաթվա բոլոր օրերին, բացի կիրակի օրից, ժամը 10:00-ից մինչև 23:00, օրական 12 անգամ) 

Գործում են զեղչեր՝ 

3 ամիս ցուցադրման դեպքում՝ 15% 
6 ամիս ցուցադրման դեպքում՝ 30%
1 տարի ցուցադրման դեպքում՝ 50%

2. «ՌԴ» 1-ին ալիք, ՌԴ «Ռոսիա1» և  «ՆՏՎ» հեռուստաալիքներում «Հայտարարություններ» ենթաբաժնում հայտարարությունների տեղադրման սակագին
Հայտարարություններ - 2 400 դրամ (շաբաթվա բոլոր օրերին, բացի կիրակի օրից, ժամը 16:00-ից մինչև 23:00, օրական 6 անգամ) 

3. «ՌԴ» 1-ին ալիք, ՌԴ «Ռոսիա1» և  «ՆՏՎ» հեռուստաալիքներում «Վազող տող» ենթաբաժնում  հայտարարությունների տեղադրման սակագին
 Վազող տող - 1 բառի գինը 10 դրամ (շաբաթվա բոլոր օրերին, բացի կիրակի օրից, ժամը 10:00-ից մինչև 23:00, օրական 12 անգամ): Ռուսերեն տարբերակը տեղադրվում է նույն քանակով և ժամանակացույցով՝ անվճար հիմունքներով:

4.«Artv» հեռուստաալիքով գովազդային տեսահոլովակների տեղադրման սակագին
Հոլովակի տեղադրում - 2 000 դրամ (շաբաթվա բոլոր օրերին, 24 ժամ, օրական 20 անգամ) 

5.«Artv» հոռուստաալիքով «Հայտարարություններ» ենթաբաժնում հայտարարությունների տեղադրման սակագին
Հայտարարություն - 1 500 դրամ (շաբաթվա բոլոր օրերին, 24 ժամ, օրական 12 անգամ) 

6.«Artv» հեռուստաալիքով «Վազող տող» ենթաբաժնում  հայտարարությունների տեղադրման սակագին
 Վազող տող - 1 բառի գինը 10 դրամ (շաբաթվա բոլոր օրերին, 24 ժամ, օրական 20 անգամ): Ռուսերեն տարբերակը տեղադրվում է նույն քանակով և ժամանակացույցով՝ անվճար հիմունքներով: 

7.«ՌԴ» 1-ին ալիք, ՌԴ «Ռոսիա1», «ՆՏՎ» և «Artv» հեռուստաալիքներում գովազդային տեսահոլովակների տեղադրման սակագին
Հոլովակի տեղադրում - 5 000 դրամ (շաբաթվա բոլոր օրերին, բացի կիրակի օրից, ժամը 10:00-ից մինչև 23:00, օրական 12 անգամ) 


8. «ՌԴ» 1-ին ալիք, ՌԴ «Ռոսիա1», «ՆՏՎ» և «Artv»
 հեռուստաալիքներում «Հայտարարություններ» ենթաբաժնում հայտարարությունների տեղադրման սակագին
Հայտարարություն - 3 400 դրամ (շաբաթվա բոլոր օրերին, բացի կիրակի օրից, ժամը 16:00-ից մինչև 23:00, օրական 6 անգամ) 

9.«ՌԴ» 1-ին ալիք, ՌԴ «Ռոսիա1», «ՆՏՎ» և «Artv»հեռուստաալիքներում «Վազող տող» ենթաբաժնում  հայտարարությունների տեղադրման սակագին
 Վազող տող -
1 բառի գինը 20 դրամ (շաբաթվա բոլոր օրերին, բացի կիրակի օրից, ժամը 10:00-ից մինչև 23:00,  օրական 12 անգամ): Ռուսերեն տարբերակը տեղադրվում է նույն քանակով և ժամանակացույցով՝ անվճար հիմունքներով:


Հայտերն ընդունվում են շաբաթվա բոլոր օրերին, բացի կիրակի օրից