TV և ՌԱԴԻՈ ԱԼԻՔՆԵՐ
Հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակումն իրականացվում է հիմք ընդունելով ԱՀ կառավարության 2020 թվականի փետրվարի 10-ի N 51-Ա որոշումը