Հարգելի արցախցիներ. տեղեկացնում ենք ձեզ, որ ս.թ. փետրվարի 1-ից «Արցախկապ»-ի կողմից ծառայությունները մատուցվում են վճարովի հիմունքներով: Նախկինում գործող պայմաններով ու սակագներով: Անվճար հիմունքներով ծառայությունների մատուցման ընթացքում ձեր կողմից իրականացված բոլոր մուծումները համարվում են կանխավճար, որը կօգտագործվի հետագա համապատասխան ծառայությունների դիմաց վճարումներ իրականացնելու համար:

TV և ՌԱԴԻՈ ԱԼԻՔՆԵՐ
Հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակումն իրականացվում է հիմք ընդունելով ԱՀ կառավարության 2020 թվականի փետրվարի 10-ի N 51-Ա որոշումը